SHARE

Locul hașurat cu roșu dar marcat cu o bulină albastră se numește Codrii Seculari Tâmpu, o rezervație din Munții Orăștiei în care este interzisă orice fel de exploatare forestieră. Și totuși autoritățile au dat și acolo, la câțiva metri de ea, „verde” la tăieri. Am căutat informații despre Codrii Seculari, poate ajung să fac un reportaj acolo, cât or mai fi. Iar cei de la Parcul Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina zic așa:

„Codrii seculari Tâmpu, Valea Mică şi Porumbelu-Râgla au fost constituite ca zone de protecţie integrală distincte, sub denumirea de “codrii seculari”. Valoarea ecologică şi importanţa conservării acestor ultime fragmente de păduri naturale – dispărute în majoritatea ţărilor europene, dar care se mai păstrează în România, îndeosebi în parcurile naţionale şi naturale – este confirmată de faptul că ele reprezintă: Martori istorici –in situ– al pădurilor primare de odinioară; Sanctuare ale unei excepţionale biodiversităţi pentru majoritatea categoriilor de vieţuitoare: mamifere mari, păsări şi mai ales nevertebrate legate de lemnul mort; Comori valoroase de gene, specii şi ecosisteme reprezentative; Surse de informaţii ştiinţifice pentru managementul durabil al pădurilor cultivate; Nuclee de rezistenţă în faţa impactului natural şi antropic asupra factorilor de mediu, ele exercitând, într-o măsură sporită, multiple funcţii de protecţie.Având un grad ridicat de naturalitate, aceste păduri au fost incluse în zonele de protecţie integrală. În conformitate cu hotărârile Conferinţelor Ministeriale privind protecţia pădurilor din Europa, Viena, 2001, Viena şi Geneva, 2003, şi având în vedere că obiectivul principal al managementului durabil în astfel de păduri este conservarea biodiversităţii, statutul lor de protecţie este echivalent categoriilor IUCN Ib arii destinate protecţiei “sălbăticiei” şi datorită acestui statut, în ele nu este permisă nici o intervenţie umană activă”.

Related Posts: