SHARE

De două mii de ani zidurile Sarmizegetusei Regia rezistă…

Sarmizegetusa nu avea o prea mare însemnătate militară. Cetatea ei, datând, pare-se din ultima fază a existenţei libere a statului dac, era doar un loc de refugiu al populaţiei în vremuri de restrişte. Importanţa Sarmizegetusei consta în rolul ei de centru economic, politic şi religios al statului dac. Pe Dealul Grădiştii se găsea o mare aşezare civilă, ale cărei construcţii se înşirau pe o distanţă de trei kilometri, cuprinzând nu numai locuinţe, ci şi felurite ateliere. Tot aici, la 1.200 de metri înălţime, se ridicau sanctuarele dacilor”, relata istoricul Hadrian Daicoviciu în lucrarea „Date şi probleme noi cu privire la dacii din Munţii Orăştiei” (1959)

Related Posts: