Vulcan. Lagărul de prizonieri sovietici

172
0
SHARE
  • Peste 3.000 de prizonieri sovietici au fost cantonaţi la începutul anilor ´40 într-un lagăr de muncă înfiinţat pe valea pârâului Crividia, la marginea oraşului .

GALERIE-FOTO

Lagărul 9 Vulcan a fost unul dintre cele mai mari din România în anii celui de-Al Doilea Război Mondial, iar ostaşii sovietici capturaţi de armata română au fost aduşi aici pentru a lucra în minele de cărbune din Valea Jiului.

Alţi peste 2.000 de ostaşi sovietici se aflau în acea vreme în sublagărele înfiinţate în Valea Jiului, la Lonea, Aninoasa, Petrila, Petroşani şi Lupeni.

Barăcile lor au fost înşiruite pe marginea actualului judeţean 666 Vulcan – Dealu Babii, în acea vreme o trecătoare aproape inaccesibilă de munte, şi a pârâului Crividiei, care străbate valea adâncă mărginită de versanţi prăpăstioşi.

În apropiere se întindea exploatarea minieră de la Vulcan, cu câteva galerii care, la nevoie, puteau fi folosite ca adăposturi anti-bombardament, conform schiţei păstrate în Arhive.

Lagărul era mărginit la nord de pădurea care acoperea Dealul Babii, la sud de Exploatarea minieră Vulcan, iar în Est şi Vest de „pereţii” înalţi ai muntelui, astfel că şansele de evadare ale prizonierilor era reduse.

Continuarea pe adevarul.ro.

Related Posts: